بوشهر

پنجشنبه 13 آذر 1399

مانور تخلیه و اسکان اضطراری در کارخانه سیمان مند دشتی

 
 
اولین مانورامدادنجات باموضوع تخلیه واسکان اضطراری درمراکزصنعتی کارخانه سیمان منددشتی درشهرستان دشتی بامحوریت فرمانداری رییس مدیریت بحران ستادپیشگیری هماهنگی وفرماندهی عملیات به پاسخ به بحران شهرستان بامشارکت 150نفرعوامل امدادی وهمکاری نهادها وسازمانهای عضوکارگروه برگزارگردید.
این  مانور که با حضورمدیر عامل ، معاون امداد و نجات ، مسئول عملیات و تیم واکنش سریع  جمعیت استان در کارخانه سیمان مند دشتی اجرا گردید.
 
فرماندارشهرستان دشتی بااهمیت دانستن انجام چنین مانورهایی خواستاراجرای مانورهای دورمیزی وعملیاتی درفصول مختلف سال  شدند. 
 
عبدالله نادری اضافه کرد : که این مانورمیزان تاب اوری وامادگی عوامل امدادی راافرایش داده ودرمواجهه با حوادث احتمالی ادارات امدادی میتوانند بهترعمل کنند 
 
وی ادامه داد: ادارات ودستگاهای عضوباید به  بطرف برگزاری مانورهایی امدادی برویم که ضمن مشارکت عمومی واستفاده حداکثری ازظرفیت منابع انسانی وتجهیزاتی بطرف تخصصی کردن مانورهای امدادی حرکت کنیم ایشان باخوب ارزیابی کردن اجرای این مانوراها ازبرگزارکنندگان این برنامه امدادی تقدیرنمود.
 
دکتر غلامرضا حاجیانی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیزبرامادگی تیمهای امدادی درمقابله باحوادث دراستان وشهرستان گزارشی بیان کردندو گفتند :با برنامه ریزی انجام شده بارعایت شیوه نامه های بهداشتی تاپایان سال مانورهای مختلفی بافراخورمناسبتها چه دورمیزی وعملیاتی برگزارشود.
 
رییس جمعیت هلال احمرشهرستان دشتی  نیزبابیان گزارشی ازچگونگی واهداف اجرای این مانور اعلام کردند : دراجرای این مانورازظرفیت خانه هلال کارگری کارخانه استفاده شده وبااستقبال خوب مدیرکارخانه وبا اخذمجوزازمدیریت بحران شهرستان ومعاونت امدادونجات اقدام به برگزاری اولین مانورصنعتی درشهرستان شدیم وی ازاهداف برگزاری این مانوررابهره گیری ازتوان خانه های  هلال و افزایش میزان امادگی انهادرمقابله باحوادث  وازهمه مهمترتوسعه فعالیتهای داوطبی دربرنامه های امدادی ذکرکردند.
 
 ازبرگزاری اولین مانورصنعتی در شهرستان دشتی و دست اندر کاران آن  تقدیر گردید.
کلمات کلیدی
مجید بشکوه
تهیه کننده:

مجید بشکوه

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *